De jaarverslagen van de diverse commissies worden als PDF op de website gezet zodat iedereen op de hoogte kan zijn van wat we met elkaar gaan bespreken.

Het financieel verslag van 2011-2012 en de begroting voor 2012-2013 worden besproken. De financiële stukken zullen we op de vergadering uitreiken. Ik wil langs deze weg Roland Kühnen bedanken omdat hij de eindafrekening 2011-2012 heeft gemaakt.

Na aanleiding van de vorige ALV en ELV heeft het bestuur een commissie aan het werk gezet om de huidige contributiesystematiek en daaruit voortvloeiend het profijtbeginsel kritisch te bekijken en waar nodig aan te passen. De commissie (Richard van der Looij, Mat Buuron, Mark de Rooij, Christ de Rooij en Wilfried Willemen) is het afgelopen jaar een vijftal keer bij elkaar geweest en heeft het bestuur een voorstel gedaan om de contributiesystematiek zoals we die nu kennen aan te passen.

1) Het verminderen van het aantal lidmaatschapscategorieën. Nu nog negen, in het voorstel worden er vijf.

2) Elke categorie krijgt aangeboden een vast aantal trainingen, vrij spelen en competitie spelen. Hiervoor betaalt elke doelgroep een eigen basiscontributie. Daarnaast betaalt elk lid een vast bedrag aan clubcontributie. Het bestuur kan hiermee extra faciliteiten (bijvoorbeeld meer trainingen voor een specifieke categorie) financieren. Gevolg van deze benadering is dat de vijf nieuwe categorieën de werkelijke kosten gaan betalen van de aangeboden faciliteiten.

Het bestuur is akkoord gegaan met het voorstel. De nieuwe contributiesystematiek zal tijdens de ALV gepresenteerd worden en haar goedkeuring vragen om deze te laten ingaan vanaf het seizoen 2013-2014! Uw aanwezigheid is daarom gewenst.

Scheidsrechterverplichting

We zijn inmiddels vijf seizoenen bezig om te voldoen aan onze scheidsrechterverplichting. Tot op heden is dit niet gelukt. We hebben nu ook daadwerkelijk een boete van € 750 gekregen zoals ik vermeld heb in het vorige clubblad. Het bestuur gaat het volgende voorstellen: word namens The Flying Shuttle ’57 scheidsrechter voor de badmintonbond en krijg naast een mooie ervaring tevens een gratis lidmaatschap van The Flying Shuttle ’57. Meer informatie via de voorzitter en stukje in dit clubblad.

Het hele Woordje van de Voorzitter staat afgedrukt in het clubblad!