De Algemene vergadering van Aandeelhouders van de Nationale Sportpas B.V. heeft op 6 augustus 2010 wegens het ontbreken van voldoende perspectief op een financieel gezonde bedrijfsvoering, besloten per 1 januari 2011 over te gaan tot ontbinden van de B.V. Dit betekent dat per die datum de activiteiten van de B.V. worden stopgezet. In de afgelopen maanden is wel getracht de Nationale Sportpas zelf bij een andere partij onder te brengen. Dit is niet gelukt. De Nationale Sportpas blijft tot 1 januari 2011 volledig werkzaam als kortingspas bij de aangesloten bedrijven. Daarna hebben de pashouders nog tot 1 juli 2011 de tijd het gespaarde tegoed te besteden of op te nemen. De pashouders ontvangen van NSP B.V. bericht over de verdere gang van zaken.

Over de commerciële ontwikkelingen van de pas waarop Badminton Nederland geen invloed heeft zullen de pashouders, die hun pas hebben geactiveerd bij NSP, rechtstreeks worden geïnformeerd door de Nationale Sportpas.

Over de functie van de sportpas als lidmaatschapsbewijs laat ik u hierbij het volgende weten. De nationale sportpas van Badminton Nederland, de Badminton Nederland Pas 2010-2013, die al in bezit is van uw leden dan wel de komende maanden, tot uiterlijk 1 januari 2011, in bezit zal komen van uw nieuwe leden blijft vooralsnog het geldige lidmaatschapsbewijs voor leden van Badminton Nederland.

Wij gaan nu op zoek naar een alternatieve aanbieder van de Badminton Nederland Pas. Zo spoedig als mogelijk is, maar niet eerder dan eind november 2010, zullen wij u nadere informatie verstrekken over de vorm van lidmaatschapsbewijs die vanaf januari 2011 voor nieuwe leden zal gelden.