Een punt van zorg is het wegvallen van onze PR-functionaris. Onno heeft een jaar geleden al aangekondigd dat hij op de ALV van 2009 gaat stoppen. Tot op heden hebben we nog geen vervanger kunnen vinden. Door het niet verlengen van diverse sponsorcontracten is het zeer wenselijk dat we op korte termijn iemand vinden die de sponsorcontacten onderhoud en eventueel uitbreidt.

Marco onze penningmeester heeft aangegeven dat hij nog maximaal een seizoen penningmeester zal zijn. Ook voor deze vacature zullen we op zoek moeten naar een geschikte vervanger. De tijdsinvestering is ongeveer twee á drie klokuren per week.
Wie durft de uitdaging aan?

Het drukken van ons clubblad werd altijd grotendeels betaald door Info Rhei. In het gesprek van november hebben zij aangegeven hiermee te gaan stoppen. Op de ALV hebben we het onderwerp geagendeerd. Gaan we door met het uitgeven van een clubblad?

Team 1 in de competitie
De prestaties van ons vlaggeteam zijn redelijk. Men laat teveel punten liggen op beslissende momenten. Bij het schrijven van dit stukje staan zij op een derde plaats. Eerste van de standaard teams in hun poule. De organisatie rondom het team met behulp van onze team managers Louis en Fons verdient alle lof. De publieke belangstelling mag wel wat meer zijn: de nieuwe tribunes zouden bomvol moeten zitten als je op dit niveau speelt.

Niet alleen het eerste team presteert naar behoren maar ook de teams drie, vijf, zeven en het herenteam staan eerste of gedeeld eerste. Bij de jeugd staat het B1 team op een eerste plaats. Verder hoop ik dat de andere teams met veel plezier hun partijtjes spelen: de een zal moeten strijden voor klassebehoud, de ander voor het kampioenschap.

Onze jeugd afdeling draait met nogal wat nieuwe commissieleden als vanouds. Op zondag 25 oktober heeft men weer het traditionele familiedubbeltoernooi georganiseerd. Het was gezellig druk en er werd sportief gestreden. De jeugd-cie gaat vriendjes en vriendinnetjes avonden organiseren om op die manier kinderen enthousiast te maken voor de badmintonsport en onze vereniging in het bijzonder.

De recreanten en districtspelers gaan op zaterdag 28 november naar Antwerpen om te bowlen en te steengrillen. Ongetwijfeld zal dit weer een gezellige avond worden. Een aantal jeugdleden die net senioren competitie zijn gaan spelen gaan ook mee. Een bewijs dat zij door de groep senioren goed worden opgevangen!

Dit woordje van de voorzitter is een ingekorte en geredigeerde versie voor de website. Lees het volledige verhaal in het clubblad zelf!