Louis en Fons regelen samen de gehele organisatie rondom het eerste team en zij zijn hard op zoek naar een paar extra lijnrechters. Wie wil een paar partijen lijnen? Bij de jeugdteams die voor het eerst competitie zijn gaan spelen zie je veel enthousiasme. Ook zijn er veel ouders present om hun kroost aan te moedigen, hartstikke leuk. Voor de uitslagen en standen kun je terecht op onze website onder het kopje competitie.

Het bestuur heeft in haar vergadering van oktober het trainingsplaatje geëvalueerd en we zijn tot de conclusie gekomen dat het lekker loopt. In de herfst vakantie worden de nieuwe tribunes geplaatst waardoor we voortaan de beschikking hebben over negen banen. Ik wens alle teams veel succes in hun competitie en hopelijk met weinig blessureleed!

Ter herinnering

Reminder voor de veren teams
In februari van dit jaar hebben we binnen het bestuur het shuttleverbruik van de veren teams weer geëvalueerd. Het blijkt dat de meeste teams zijn uitgekomen met het aantal verstrekte shuttles. Het is ons wel opgevallen dat de teams die hun shuttles niet prepareerden niet toe kwamen met het aantal beschikbare shuttles. We hebben binnen het bestuur de afspraak dat zij geen aanspraak kunnen maken op een extra koker indien men te weinig shuttles heeft voor het verder spelen van de wedstrijden!

Extern Jeugd Toernooi
Op zondag 15 november organiseren we, voor de derde keer een eigen jeugdtoernooi. Het is een verplicht toernooi voor de kinderen die trainen bij de Jeugd Combinatie Training. Ook alle andere kinderen die competitie spelen, mogen natuurlijk deelnemen. Als ik Jelle mag geloven wordt het een groot succes. Er zijn al diverse toezeggingen van jeugdspelers uit de regio en daar buiten.

Algemene Leden Vergadering
Op DINSDAG 1 DECEMBER hebben we weer onze Algemene Leden Vergadering. Op die avond worden onder andere de volgende zaken besproken: presentatie van werkzaamheden commissies, uitreiking van de knoedelprijs, financieel verslag van het afgelopen seizoen, begroting 2009-2010, verkiezing bestuursleden, verantwoording contributieverhoging 2009-2010, meerjarenbeleid 2010-2015 en het vijfentwintig jarig bestaan van onze Sport Overdag afdeling. Daarnaast kun je aangeven of je het eens of oneens bent met het beleid van het bestuur. Ook ouders van jeugdspelers zijn van harte welkom en hebben stemrecht!

Dit woordje van de voorzitter is een ingekorte en geredigeerde versie voor de website. Lees het volledige verhaal in het clubblad zelf!