Een aantal van die verenigingsontwikkelingen is uitgebreid beschreven in de stukjes van mijn voorgangers. Ik wil daarom niet in herhaling vallen. Een aantal bijzondere zaken die ik de revue wil laten passeren zijn:

De recreanten afdeling
Het is in al die jaren dat ik actief ben bij de vereniging toch wel het zorgenkindje van onze club. Dit in tegenstelling tot de jaren 70 toen kende de vereniging een explosieve groei van de recreatieafdeling. In het stukje van Jack staat beschreven hoe binnen onze vereniging een "clubke" enthousiaste recreanten iets teveel privileges kreeg.

Eèn van de eerste zaken die ik op mij genomen heb toen ik, in januari 2002, voorzitter werd was in gesprek gaan met de vertegenwoordigers van het "Vliegende Plumke". Dat dit niet de meest prettige gesprekken waren, blijkt uit het feit dat een groot deel van deze groep recreanten per 30 september 2002 hun lidmaatschap opzegde. Voor onze recreanten afdeling was dit een flinke aderlating, maar voor het verenigingsbelang was het belangrijk dat er een eind kwam aan een vereniging binnen een vereniging. De recreatie afdeling moest verder in afgeslankte vorm.

In vrij korte tijd heeft Monique de Leeuw er toch een goede groep spelers en speelsters van kunnen maken die weer gingen deelnemen aan de voorjaars- en najaars gezelligheidswedstrijden. Niet alleen Monique is hier debet aan maar toch zeker ook Martien van Leeuwen die elk jaar weer opnieuw begint met een groepje nieuwelingen. Hij probeert die te integreren binnen de vereniging. Een kanttekening wil ik hierbij toch wel maken dat de opvang van nieuwe leden steeds meer een aangelegenheid is van enkele leden. Het principe uit de tijd van Wout: Je speelt allemaal èèn sociale partij (met een aantal nieuwelingen) en de rest van de avond speel je met je eigen sterkte, wordt door velen niet meer gerespecteerd. Een mooi aandachtspunt voor de komende jaren.

De jeugdafdeling
Sinds eind jaren zeventig kennen we binnen The Flying Shuttle ’57 een bloeiende jeugdafdeling. De commissie die deze "stuurt" kun je wel aanmerken als de spil in het web. Vele voorzitters van deze commissie hebben later een belangrijke functie vervuld binnen de vereniging. Ik denk daarbij aan Andries Lancel, oud voorzitter. De ereleden Huib van Rooijen en Martien van Leeuwen. Niet alleen zij zorgen ervoor dat The Flying Shuttle is geworden wat we nu als vereniging zijn maar toch zeker ook de vele jeugdleden die later actief zijn in diverse functies. Een activiteit waar we elk jaar dankbaar gebruik van maken is het schoolstimuleringsproject. Elk jaar levert dit weer de nodige nieuwe jeugdleden op wat ons gemiddelde telkens op een goede honderd jeugdleden brengt. De jeugdcommissie vervult hierbij een sleutelrol, het jaarlijkse jeugdweekend, het familie dubbeltoernooi, de zaalwachten die ervoor zorgen dat de kinderen op woensdag begeleid kunnen badmintonnen, de MRK wedstrijden, het nieuwjaarstoernooi enzovoort zorgen ervoor dat kinderen ongeacht hun spelniveau het prima naar hun zin hebben bij The Flying Shuttle ’57.

Prestaties / trainerskader
Dat de Flying Shuttle ’57 het imago heeft van een prestatie gerichte vereniging, daar is op zich niets mis mee. Mits je voldoende aandacht blijft houden voor de andere geledingen binnen de club. De meest "belangrijke" prestatie tot op heden is dat het eerste team speelt in de eerste divisie. Hiermee behoren we tot de subtop van badmintonnend Nederland. Zo’n prestatie komt er niet van de ene dag op de andere of valt samen met het feit dat een paar goede spelers / speelsters toevallig lid zijn van de vereniging. Nee, hier gaat bij ons een jarenlange opleiding aan vooraf. Waar we de afgelopen jaren stevig in hebben geïnvesteerd is het enthousiasme kweken voor nieuw trainerskader.

De gediplomeerde trainers die de afgelopen jaren uit de eigen leden zijn voortgekomen zijn: Jelle van Loon, Monique van Leeuwen (†), Richard van Rooijen, Arno van Rooijen en Monique Broeke. Allen hebben hun steentje bijgedragen om vanuit onze eigen jeugdafdeling het spelniveau omhoog te krijgen. De doorstroming van de jeugd is momenteel duidelijk zichtbaar binnen de competitieteams anno 2007 – 2008. We hebben in dit seizoen maar liefst 21 jeugdspelers die spelen in de senioren competitie. Een ongekend hoog aantal. Om in de toekomst het hoge spelniveau te blijven handhaven heeft het bestuur, op initiatief van William van der Maas onze huidige hoofdtrainer (die natuurlijk ook heeft bijgedragen aan een promotie naar de eerste divisie!) de Jeugd Combinatie Trainingen opgestart. Dit heeft tot gevolg dat we vanaf 2007 weer een Technische Commissie zullen hebben. Jelle van Loon zal hiervan de voorzitter worden.

Hopelijk zal The Flying Shuttle ’57 het huidige niveau nog jaren kunnen vasthouden. Met het durven investeren in je eigen jeugd moet dit zeker gaan lukken. Aandachtspunt hierbij zal blijven het uitbreiden van je trainers kader. Daarom worden er elk jaar opnieuw jeugdleden nauw betrokken bij de trainingen als jeugdbegeleider. Om deze groep wat meer handvatten te geven heeft Jorg Gorisse, inmiddels al aan twee groepen, een interne trainers cursus gegeven. Het bestuur reserveert per seizoen een bedrag in haar begroting om leden de mogelijkheid te geven een officiële trainers cursus bij de NBB te volgen.

Communicatie
Sinds 1973 kennen we het clubblad. Het is ooit begonnen als mededelingenblad. Het is inmiddels uitgegroeid tot een professioneel uitziend blad dat zeven maal per seizoen onder de leden verspreid wordt. Het is ook een welkome extra inkomstenbron die aangewend kan worden om een spaarpotje te creëren voor festiviteiten zoals het vijftigjarig bestaan. Tot eind jaren tachtig werd alles getypt en gestencild. Begin jaren negentig werd er gebruik gemaakt van de eerste betaalbare Personal Computers. Uitnodigingen en verslagen werden gekopieerd en verspreid. Sinds begin deze eeuw werd internet gemeengoed. Post gaat per e-mail en sinds 2002 zijn we online te bereiken met een eigen website. In eerste instantie opgestart door Simon van Opstal. Vrij snel overgenomen door Bas van Hooijdonk die het tot een zeer goed communicatiemiddel heeft gemaakt. Niet meer weg te denken in de huidige tijd.

Bestuur / organisatie
Naast dat je als vereniging goed presteert moet je er ook voor zorgen dat je organisatie goed is. Eèn probleem dat we als vereniging in mijn bestuursperiode nooit gekend hebben is het vinden van voldoende vrijwilligers. Dit kan variëren van clubbladbezorger tot een bestuursfunctie. Wat ik erg belangrijk vind is het betrekken van de jeugdleden binnen de organisatie. Dit kan beginnen met het zitting nemen in The Flying Youth, tot misschien een latere bestuursfunctie, het volgen van een jeugdbegeleiders cursus tot uiteindelijk een trainerscursus van de NBB, het verzorgen van de bingo bij de clubkampioenschappen tot zitting nemen in de organisatie van diezelfde clubkampioenschappen enzovoort.

Om jezelf als bestuur scherp te houden evalueren we om de vijf jaar ons meerjarenbeleid en wordt het bijgesteld. Dit meerjarenbeleid mag niet alleen een papieren document zijn, maar er moet ook werkelijk aan gewerkt worden.

Men moet het gevoel hebben
"The Flying Shuttle ’57 is mijn vereniging waar ik niet alleen sportief bezig kan zijn maar waar ook lief en leed met elkaar gedeeld kan worden". De kracht van de vereniging schuilt hem naar mijn mening in dit gegeven!

Dit voel je natuurlijk het sterkst op momenten van vreugde over prestaties, bij het ophalen van herinneringen en anekdotes, maar vooral op momenten dat onheil leden treft; dan blijkt dat onze vereniging gelukkig veel meer is dan een optelsom van 250 mensjes, dan leven we mee, dan steunen we elkaar! En in de achterliggende jaren zijn er zo jammer genoeg verschillende trieste momenten geweest waar we samen moesten staan en van tijd tot tijd nog een schouder moeten bieden; misschien moet ik deze momenten niet noemen, maar ik wil het toch doen omdat het allemaal fijne mensen betreft, die veel voor hun naasten, maar ook voor ons als vereniging, hebben betekend en door overlijden het aardse, het basale – zoals sporten toch maar is – moesten achterlaten; denk aan Bets van Rooijen, Corrie van Loon, Alois Verbeek, Martin Vink, Joke van Egeraat, Monique van Leeuwen, George Elseman en Annette van Hooydonk.