• "De Bergse" werd officieel afgesloten. Dit door het feit dat Nell van Pul, die de motor van "De Bergse" was, de vereniging had verlaten.
  • Het houden van een enquête om de belangstelling / bereidheid van de leden te peilen om wat voor de vereniging te doen, met als uiteindelijke doel vers bloed in de diverse commissies te krijgen. Het bestuur wilde de leden er bewust van maken dat men samen verantwoordelijk is voor de vereniging.
  • De hoofdtrainer Stan de Lange werd na drie seizoenen opgevolgd door William van der Maas. (vanaf september 2000)

De eerste nieuwe trainers werden binnen de vereniging opgeleid: Jelle van Loon en "Monique van Leeuwen †" kregen eerst een interne cursus van Jorg Gorisse. Waarna ze zo enthousiast zijn geraakt dat zij een officiële trainerscursus bij de NBB gingen volgen. De opvolging voor Riet Withagen als jeugdtrainster werd hiermee bewerkstelligd en de verjonging binnen het kader van de vereniging werd hiermee in gang gezet.

De recreatie-afdeling kwam tot "bloei", waaruit het "Vliegende Plumpke" ontstond. Het werd een groep recreanten die na vier jaar eigen banen claimde, een eigen logo had, een eigen voorzitter en penningmeester, hun eigen interne toernooitje speelde op woensdagavond enzovoort. Mààr men wilde geen vertegenwoordiger naar het bestuur afvaardigen. Kortom het werd in vier jaar tijd steeds meer een vereniging binnen een vereniging. Zo’n ontwikkeling ontstaat uit een behoefte. Het bestuur sprak steeds vaker haar bezorgdheid uit over het gering aantal recreanten dat de vereniging had. Op een gegeven moment komt er dan een fanatiek groepje badmintonners op de club die door hun enthousiasme steeds meer privileges aan het bestuur gaat vragen. Doordat zij voorzagen in een behoefte werden deze ook ingewilligd, maar hierdoor ontstond er op de langere termijn een niet wenselijke en onhoudbare situatie, maar daarover later meer.