In oktober kunnen de afgeschreven bedragen van de contributie bij de leden veranderen. Dit heeft enkele oorzaken:

  • bij de jeugd kan het zijn dat je geen pupil meer bent maar junior of geen junior meer maar senior;
  • het kan ook zijn dat je voor het eerst competitie gaat spelen of als jeugdlid in de seniorencompetitie meedoet.

Contributieverhoging van 1,5%
Het bestuur heeft in haar vergadering van september besloten om voor het seizoen 2009-2010 de normale contributie met 1,5% te verhogen. Reden van deze verhoging: We hebben op de ALV van 2007 met elkaar afgesproken dat we de contributie gaan verhogen gelijk met de te verwachten inflatiecorrectie en de gemeente verhoogt elk jaar de zaalhuur gelijk met de inflatiecorrectie.

Uitbreiding trainerskader
Chantal, Patrick, Marcel en Jeffrey zijn vorig jaar gestart met een trainerscursus. Jeffrey is geslaagd voor de cursus sportleider 3, bestemd voor wedstrijdspelers t/m vierde divisie. Chantal en Patrick hebben de cursus sportleider 2, bestemd voor beginnende / recreatieve (jeugd)spelers met goed gevolg afgesloten. Een prima ontwikkeling voor The Flying Shuttle ’57.

Nieuwe clubkleding kan opgehaald worden
Nieuwe clubkleding is er inmiddels door ongeveer 60 leden besteld. Plugro heeft een bestelling gedaan van 100 sets. Dit houdt in dat er ongeveer 40 kledingsets op voorraad zijn. Indien je nog geen nieuw tenue hebt besteld kun je in september langs de winkel gaan en als nog een nieuw tenue kopen. Let wel dragen van het nieuwe tenue is verplicht in het seizoen 2010-2011.

Nog enige mededelingen van huishoudelijke aard

Het komt regelmatig voor dat kinderen veel te vroeg voor aanvang van hun training in de sporthal aanwezig zijn. Kinderen gaan spelen in de hal of in de kleedruimtes en dit is hinderlijk voor de dienstdoende conciërge en onze trainers. Ouders: wilt u uw zoon of dochter a.u.b. niet te vroeg naar de sporthal laten gaan? Vijf minuten voor aanvang van de training is nog ruim op tijd.

Komend seizoen willen we één of twee recreanten teams laten deelnemen aan de recreatiewedstrijden. Harrie en Monique zullen recreanten benaderen om een team te vormen.

Het bestuur heeft in haar vergadering van april besloten om externe spelers de mogelijkheid te bieden middels een stempelkaart maximaal vijf keer te komen spelen. Men betaalt voor deze stempelkaart €20. Men meldt zich op een vrij spelmoment bij Emilie. Zij zal deze extra faciliteit gaan coördineren. Het komt regelmatig voor dat oudleden weer lid willen worden. Het bestuur heeft besloten dat men van twee proefmaanden gebruik mag maken als men twee jaar geen lid is geweest. Binnen deze twee jaar kan men een stempelkaart kopen of men wordt direct lid.

De NBB is een samenwerking aangegaan met De Lotto. Deze samenwerkling levert de NBB onder voorwaarden maar liefst €455.430 op. Het kan voorkomen dat u de komende tijd benaderd wordt voor een lotto-abonnement. Meer hierover in het clubblad.

Dit woordje van de voorzitter is een ingekorte en geredigeerde versie voor de website. Lees het volledige verhaal in het clubblad zelf!