Het was een groot succes, want de organisatie werd verrast door het grote aantal aanmeldingen verdeeld over de verschillende klassen. Er waren 200 deelnemers, dertig meer dan het jaar ervoor.

Er wordt gespeeld in de volgende klassen:

  • Klasse 1(Satellite) : spelers uit ere-, eerste en tweede divisie
  • Klasse 4: spelers uit derde en vierde divisie
  • Klasse 6: spelers uit hoofd-, eerste en tweede klasse regio
  • Klasse 9: spelers uit derde klasse regio of lager

Kanshebbers

Liefst 29 mannen en 21 vrouwen strijden in Klasse 1 om de hoofdprijzen in de enkelspelen. In totaal doen bijna 25 spelers uit de Top 50 van de Nederlandse ranglijst mee. Uitgaande van die lijst zijn bij de mannen Onno Quik, Stan de Lange, Ralph Starren, Leon Nottelman, Edwin Ekiring (FOTO) en Dennis van Daalen de Jel favoriet. Bij de vrouwen zijn dat Lisa Mailahollo, Roxanne Molenmaker, Monique van der Wouden en Rachel Geertsen. Echter, de krachtsverschillen zijn zo klein dat een verrassing zeer wel mogelijk is. De favorieten in de dubbelspelen zijn nog moeilijker, zo niet onmogelijk, aan te wijzen omdat er veel combinaties zijn die normaal nooit met elkaar samenspelen.

In Klasse 4 strijden 45 mannen en 30 vrouwen om de titels in de enkelspelen, in Klasse 6 zijn dat er respectievelijk 34 en 19. In deze klassen is het helemaal koffiedik kijken om favorieten aan te wijzen. Dit omdat de spelers uit deze klassen zelden tegen elkaar spelen.

In Klasse 9 is de deelname wat minder: 10 mannen en 3 vrouwen. Als in deze klasse de deelname ook groot was geweest had de organisatie zeker spelers moeten afwijzen, simpelweg omdat de tijd en het aantal partijen beperkt is.

Speeltijden en locatie

De wedstrijden worden gespeeld op zaterdag 23 mei van 9.00-23.00 uur en op zondag 24 mei van 9.00-18.00 in Sporthal Gageldonk, Gagelboslaan 160, 4623 AH Bergen op Zoom. De finales zullen naar verwachting vanaf zondagmiddag ca. 14.00 uur beginnen en eindigen met de finales in de klasse 1 om ca. 17.00 uur.