Lidmaatschap

Binnen een maand krijg je van mij een schriftelijke bevestiging. Het gebeurt ook regelmatig dat leden zich per direct afmelden van de vereniging. Het antwoord is altijd als volgt: Volgens de statuten en de tekst aan de binnenkant van het clubblad is opzegging alleen mogelijk aan het eind van het verenigingsjaar. Het verenigingsjaar eindigt op 30 september 2009. Tot die tijd ben je contributieplichtig. Op die basis is The Flying Shuttle ’57 ook zaal- en trainingsverplichtingen aangegaan. Dit is al jaren standaard beleid bij The Flying Shuttle ’57 en hiertoe is in de Algemene Leden Vergadering besloten.

Dus afmelden kan, maar moet altijd voor 31 augustus, schriftelijk bij het secretariaat gebeuren. Binnen een maand krijg je van mij een bevestiging. Dit kan dus niet via e-mail, het is immers een ontbinding van een contract: het lidmaatschap met de vereniging. Aan dit contract zijn wederzijdse verplichtingen verbonden. Het dient daarom altijd schriftelijk te worden ontbonden binnen de afgesproken opzeg termijn.

Zaalgebruik

  • In de meivakantie van 27-4 t/m 8-5 zijn er geen trainingen!
  • We hebben GEEN zaal op donderdag 30-4
  • Vrijdag 1 mei huren we de zaal vanaf 18.00 uur tot 22.00 uur
  • Op zondag 17-5 zijn de laatste MRK-wedstrijden van 10.00 uur tot 12.00 uur.
  • De extra training voor de geselecteerde jeugd o.l.v. William en spelers van team 1 en 2 zijn op de vrijdagen 10-17-24 april 8 en 15 mei de trainingen zijn van 19.00 tot 20.00 uur.
  • We hebben de zaal tot donderdag 16 juli

Zaalwachtlijst
In het clubblad en op de website staat vermeld wanneer je aan de beurt bent voor je zaalwachtverplichting. Noteer de datum dat je aan de beurt bent op een voor jouw of jullie herkenbare plaats, zodat je ook daadwerkelijk op de betreffende avond aanwezig zult zijn.
Het bestuur heeft besloten indien je niet bent geweest je daarop aan te spreken!

Verhuisberichten
Het komt regelmatig voor dat leden gaan verhuizen en dit vergeten door te geven aan het secretariaat van de vereniging. Willen jullie er aan denken om ook ons even een kaartje te sturen dit voor komt nogal wat extra puzzelwerk voor diverse vrijwilligers.