Bij badmintonclub The Flying Shuttle ’57 (ook wel: TFS’57) in Bergen op Zoom kan iedereen terecht om badminton te spelen. Vanaf heel jong tot heel oud, voor lekker vrijspelen t/m spannende competitiewedstrijden! We sporten elke maandagavond, woensdagavond en vrijdagavond in Sportcentrum De Karmel. Op woensdagochtend vind je onze Sport Overdag groep in Sporthal Gageldonk.

  • Wil je een keer komen spelen en kennismaken met onze club? Neem dan contact op met een van onderstaande contactpersonen.
  • Wil je als lid van The Flying Shuttle ’57 zelf een kennis of vriend uitnodigen om een keer bij ons te komen spelen? Dat kan! Neem wel eerst contact op met Wilfried Willemen (de voorzitter).
Senioren
Monique de Laet (0164 251 285)
Jeugd
Natasja Looij (0164 230 480)
Sport Overdag
Lonny van Leeuwen (0164 250 854)

Lidmaatschapsvoorwaarden

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van een heel verenigingsjaar: dit loopt van 1 oktober in het ene jaar tot en met 30 september in het volgende jaar. Nieuwe leden krijgen een zogeheten proefperiode van twee maanden. Blijven zij als lid, dan zijn ze gehouden aan de statutair geregelde lidmaatschapsperiode. Over de proefperiode is evenwel contributie verschuldigd.

LET OP: Deelnemen aan verenigingsactiviteiten is voor eigen risico.

Spelen via een strippenkaart

De club heeft verschillende strippenkaarten beschikbaar waarmee niet-leden en leden kunnen vrijspelen en bijvoorbeeld meetrainen in andere trainingsgroepen. Meer informatie hierover is te verkrijgen bij bestuursleden.

Lidmaatschap opzeggen

Opzeggingen dienen uiterlijk één maand voor het verstrijken van het verenigingsjaar schriftelijk te zijn ingediend bij het secretariaat: Visarend 19, 4617 KB Bergen op Zoom. Per e-mail mag ook, naar secretaris(vervang deze tekst door het @pestaartje)tfs57.nl. Opzeggingen naar ándere adressen of via het contactformulier worden NIET in behandeling genomen.