ALV 2013Heeft onze club The Flying Shuttle ’57 nog wel de X-factor? Als je kijkt naar de opkomst bij trainings- en vrijspeelavonden, dan lijkt de glans er toch een beetje af. Wanneer zit de sporthal op zondag weer eens lekker vol, met spelers en publiek? Het bestuur maakt zich zorgen.

We zijn allemaal gek op badminton, maar in de ledenaantallen zien we al een tijdje een zorgwekkende daling. De jeugdafdeling van de club is ingekrompen tot minder dan 40 spelers en ook het aantal veren spelers is de afgelopen jaren zichtbaar afgenomen. Deze observaties stellen alleen ‘het eindresultaat’ vast: structureel minder leden.

Werkgroep Badminton Bergen op Zoom

Een groepje leden dat zich richt op twee belangrijke vraagstukken. Ten eerste: hoe houden we onze leden vast en betrokken? Ten tweede: hoe werven we nieuwe (jonge en oudere) leden? Hier horen deelvragen bij zoals: waarom zijn vrijspeelavonden zo rustig, waarom zeggen leden op en waarom kiest men niet voor badminton bij onze club?

Het eindresultaat van de werkgroep is een plan van aanpak, waarmee we badminton in Bergen op Zoom en daarmee TFS’57 terug op de kaart krijgen. We zullen uiteindelijk met z’n allen actie moeten ondernemen!

ALV: de koppen bij elkaar

Op de agenda van de Algemene Leden Vergadering staat een brainstormsessie geagendeerd. Hiermee kan de nog te vormen werkgroep vervolgens aan de slag: we willen véél meer gezichten zien in de hal. Samen sporten, samen werken aan de club en samen verantwoordelijkheid nemen.

Zorg ervoor dat je de ALV van 10 december a.s. niet mist! Heb je voor die tijd al ideeën en / of wil je al van gedachten wisselen? Spreek een bestuurslid aan of stuur een e-mail naar info(vervang deze tekst door het @pestaartje)theflyingshuttle57.nl.

Namens het bestuur
The Flying Shuttle ’57