Voor alle duidelijkheid wijst badmintonclub The Flying Shuttle ’57 te Bergen op Zoom u – de gebruiker – op het volgende.

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van TFS’57. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiĆ«ren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van TFS’57. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door TFS’57 met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. TFS’57 behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Hoewel TFS’57 alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is TFS’57 niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van TFS’57, die geen eigendom zijn van TFS’57, maar zijn slechts ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geopend worden, verlaat men de website van TFS’57. Hoewel TFS’57 uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door TFS’57 worden onderhouden wordt afgewezen.

TFS’57 sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Informatie die je plaatst op deze site
Het plaatsen van informatie, in welke vorm dan ook, is niet geheel vrijblijvend. TFS’57 leeft de wettelijke regels na. In ruil daarvoor verwachten wij correct taalgebruik in de openbare ruimtes zoals de kletsmuur. Geplaatste informatie, in welke vorm dan ook, bevat derhalve geen beledigende, discriminerende en / of bedreigende inhoud naar het oordeel van de redactie. De huisregels en de geplaatste inhoud kunnen op ieder moment door de eindredactie worden aangevuld en/of aangepast.

Privacy
TFS’57 respecteert de privacy van de bezoekers van deze website en draagt er zorg voor dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Persoonsinformatie blijft eigendom van de website en zal niet worden overgedragen aan derde partijen. De website maakt gebruik van een webanalyse-service (Google Analytics) die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van “cookies” om de site te analyseren en de gebruiker gaat akkoord dat deze informatie voor deze doeleinde gebruikt zal worden bij het bezoeken van deze site. Meer informatie over privacy en Google staat in deze link: http://www.google.com/intl/nl/privacy.html.